Mahdum Vosiliy uy muzeyi

Marhamat qishlog’ida yashab ijod qilgan arab, fors, va turkiy tillarni bilimdoni, adabiyot, tarix, tabobat, fiqx, tavsir, qur’on ilmlarini mukammal bilgan, fanning har xil sohalari bo’yicha yozilgan qirqdan ortiq asarlarining muallifi Mahdum Vosiliyning uy muzeyi Marhamat tumani Marhamat qishlog’ida joylashgan. Ushbu muzeyda olimning hayotlik chog’ida foydalangan buyumlari, asori-atiqalar, u kiyib yurgan kiyimlar, davrni aks ettiruvchi turli […]